OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO

OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH RZECZOWYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO
ZAKŁADU POPRAWCZEGO W TARNOWIE

Zakład Poprawczy w Tarnowie działając zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 października 2019r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa /Dz.U. z 2022 r. poz. 998, z późn. zm./ informuje, że posiada zbędne i zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego z przeznaczeniem do nieodpłatnego przekazania innej jednostce lub jednostce samorządu terytorialnego, sprzedaży lub darowizny

Szczegółowych informacji udziela:

Joanna Dziurzycka, tel.: +48 14 63 00 612 wew.122

adres: 33-100 Tarnów ul. Klikowska 101.