Sprawozdanie z wykonania planu działalności za 2023