Światowy Dzień Walki z AIDS

Jak co roku, od początku grudnia, na terenie Zakładu szczególny nacisk kładziony jest na zagadnienia związane z AIDS i innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową. Włączamy się tym samym w obchody Światowego Dnia Walki z AIDS, promując odpowiedzialne zachowania w sferze seksualności oraz okazując solidarność z osobami chorymi na tę chorobę i ich rodzinami. W roku 2023 wychowankowie uczestniczyli w licznych pogadankach, wykonywali (tak lubiane przez nich) plakaty informacyjne oraz kolportowane były wśród nich ulotki dotyczące ww. chorób. W galerii przedstawiamy rezultaty przeprowadzonych zajęć w postaci wystawy plakatowej.