Aktywny wypoczynek “Doświadczaj – Ucz się – Odpoczywaj”

Program Aktywny wypoczynek “Doświadczaj – Ucz się – Odpoczywaj” ma na celu zdobywanie przez wychowanków umiejętności aktywnego spędzania wolnego czasu.  Organizowane w ramach programu wyjazdy mają na celu nabycie umiejętności praktycznych pływanie, żeglowanie, wędkarstwo itp., jak również trening kompetencji społecznych podczas spotkań z mieszkańcami okolic. Uczestnictwo w wyjazdach przygotowuje wychowanków do życia po opuszczeniu placówki jest sprawdzianem funkcjonowania wychowanków w warunkach zbliżonych do wolnościowych. Warunkiem uczestnictwa w co najmniej pięciodniowym wyjeździe letnim lub zimowym jest nienaganne zachowanie w okresie jednego roku szkolnego.