COVID-19

Zagrożenie epidemiczne

ODWIEDZINY:
Odwiedziny w reżimie sanitarnym od marzec 2020

KONTAKTY Z RODZINĄ: Od dnia 01.06.2021 Zakład Poprawczy w Tarnowie informuje .iż wznawia możliwość odwiedzin wychowanków w systemie reżimu sanitarnego.

KONTAKT TELEFONICZNY – zgodnie z godzinami wyznaczonymi w regulaminie odwiedzin- w przypadkach ważnych w dowolnym terminie dnia  
KORESPONDENCJA LISTOWNA PRZYCHODZĄCA:
Od marzec 2020 do odwołania listy i paczki przychodzące do wychowanków są dezynfekowane zewnętrznie na dyżurce i dostarczane adresatom po 48 godzinnej kwarantannie .

Regulamin Odwiedzin w ZP Tranów aktualny  od Marzec 2020

1. Regulamin dotyczy odwiedzin organizowanych od miesiąca marzec 2020 do odwołania w związku z sytuacją epidemiczną w Polsce.

2. Liczbę jednoczesnych odwiedzin ogranicza się do 2 wychowanków. Koordynację liczby wychowanków, którzy zostaną odwiedzeni przeprowadza dyżurujący strażnik ,który przyjmuje z wyprzedzeniem zapisy telefonicznie zgłaszane. O terminie odwiedzin decyduje kolejność zgłoszeń telefonicznych.

3. Odwiedziny realizowane są wyłącznie w niedziele i święta w godzinach 10:00 – 12:00 ze względu na konieczność dezynfekcji i wietrzenia pomieszczeń oraz przygotowania zakału do obiadu i innych planowych zajęć.

4. Wejście do zakału  odbywa się wyłącznie za okazaniem dowodu tożsamości. Prawo do odwiedzin mają osoby ujęte wcześniej w „Wykazie osób zapisanych na odwiedziny”. Dzieci i młodzież do lat 16 mogą wejść na odwiedziny wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.

5. Wychowanka mogą odwiedzić maksymalnie 2 osoby. Niedozwolona jest wymiana odwiedzających na inne osoby w trakcie odwiedzin.

6. Odwiedzający mogą wejść na teren zakładu wyłącznie we własnych maseczkach ochronnych zasłaniających usta i nos oraz w rękawiczkach ochronnych. Na terenie zakładu odwiedzający maja do dyspozycji inne środki zabezpieczające opisane w dalszej części regulaminu.

7. Wszystkie osoby wchodzące do budynku dokonują samodzielnie pomiaru temperatury urządzeniem bezdotykowym, oraz dezynfekują ręce przy automacie podajniku płynu . Osoba z temperaturą powyżej 37 st. C nie może zostać wpuszczona na odwiedziny i musi natychmiast opuścić budynek i teren zakładu. Nie prowadzi się żadnych rejestrów dotyczących wyniku pomiaru temperatury u osób odwiedzających.

8. Nie zostanie udzielona zgoda na wejście do zakładu osobom będącym pod wpływem alkoholu.

9. Wszystkie wchodzące do budynku osoby są zobowiązane do dezynfekcji rąk środkiem wskazanym przez strażnika.

10. Wszystkie wchodzące do budynku osoby są zobowiązane do dezynfekcji podeszw butów poprzez przejście dwoma stopami przez matę dezynfekcyjną.

11. Wszystkie przywiezione przez odwiedzających rzeczy są złożone w dyżurce ochrony i podlegają 48 godzinnej kwarantannie.

12.Telefony komórkowe osoby odwiedzające deponują w dyżurce ochrony zakładu.

13. W związku z groźbą transmisji korona wirusa odwiedzającym i wychowankowi nie wolno witać się poprzez bezpośredni kontakt z odwiedzającymi, w tym zakazane jest podawanie sobie dłoni na przywitanie.

14. W związku z groźbą transmisji korona wirusa odwiedzającym i wychowankowi nie wolno żegnać się poprzez bezpośredni kontakt z odwiedzającymi, w tym zakazane jest podawanie sobie dłoni na pożegnanie.

15. Odwiedziny organizuje się w pokoju odwiedzin zapewniając odległość 2 metrów pomiędzy odwiedzającymi i wychowankiem .

16. Podczas odwiedzin obowiązuje zakaz spożywania jakichkolwiek produktów spożywczych.

17. Odwiedziny rejestrowane są przez dyrektora ZP w Tarnowie  lub osobę przez niego upoważnioną (strażnika) w „Rejestrze odwiedzin”, zgodnie z „Wykazem osób odwiedzających”.

18. Osobom, które nie podporządkują się opisanym wyżej zasadom zostanie wydane polecenie natychmiastowego opuszczenia budynku i terenu zakładu. O zachowaniu niezgodnym z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego powiadomiony zostanie Wojewódzki Inspektor Sanitarno-Epidemiologiczny w Krakowie.

UWAGA

Od dnia 01.06.2021 Zakład Poprawczy w Tarnowie informuje .iż wznawia możliwość odwiedzin wychowanków w systemie reżimu sanitarnego.