Koło fotograficzno – muzyczne

Działające w Internacie koło muzyczne daje możliwość odkt=rycia w sobie drzemiącego talentu wokalnego, instrumentalnego. Udział w kole zapewnia możliwość samodzielnego tworzenia muzyki, jak również przeżywania i próby zrozumienia piękna muzyki. Dużą popularnością wśród wychowanków cieszą się zajęcia karaoke, w których każdy może zaśpiewać na zasadzie “Śpiewać każdy może, trochę lepiej lub trochę gorzej, ale nie o to chodzi, jak co komu wychodzi”.

Zajęcia koła fotograficznego pozwalają uczestnikom na opanowanie podstawowej wiedzy na temat fotografii tradycyjnej,   cyfrowej, jak również optyki. Udział w kole zapewnia wychowankom rozwój wyobraźni i twórczego myślenia, uwrażliwia na otaczające piękno przyrodnicze i architektoniczne.