Koło plastyczne

Funkcjonujące w internacie koło plastyczne ma charakter edukacyjno-wychowawczy. Realizowane tematy wiążą się z szeroko pojmowaną aktywnością twórczą. W trakcie zajęć wychowankowie poznają różnorodne techniki i materiały plastyczne, ćwiczą swoje umiejętności manualne. W trakcie twórczych działań wychowankowie mają możliwość wypełnienia wolnego czasu, a także wyciszenia się i twórczego odreagowania tłumionych negatywnych emocji.