Koordynator do spraw dostępności

Dyrektor Zakładu Poprawczego w Tarnowie zgodnie z obowiązującymi przepisami /Ustawa z dnia 19 lipca 2019 o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami DZ. U z 2019,poz. 1696/ wyznaczył Pana Mariusz Kulig kierownik warsztatów szkolnych na osobę wykonującą zadania koordynatora dostępności w ZP Tarnów

Dane kontaktowe

Zakład Poprawczy
33-100 Tarnów
Ul. Klikowska 101

Tel.14/6300612
e-mail sektertariat@tarnow.zp.gov.pl

Podstawa Prawna

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnienu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019 poz. 1696 z późn. zm.)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001696

LINK

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/86764/ustawa_o_dostepnosci_poradnik.pdf

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-bez-barier/dostepnosc-plus/

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-bez-barier/dostepnosc-plus/koordynatorzy-dostepnosci/

DZ. U

sejm.gov.pl WDU20190001696