Kursy kwalifikacyjne, szkolenia

W ramach kursów kwalifikacyjnych i szkoleń na terenie warsztatów szkolnych, wychowankowie realizują zadania zgodne z założeniami kursu. Na zakończenie kursu odbywa się egzamin, rozdanie świadectw potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie:

Kucharz małej gastronomii

Malarz- tapeciarz

Spawacz

Stolarz,ślusarz

Układanie glazury i terakoty