Nabór na wolne stanowiska

Zakład Poprawczy w Tarnowie informuje, iż od dnia 01.01.2024 r. posiada wolne miejsca pracy na stanowisku: Informatyk

Zatrudnienie na podstawie: umowy zlecenie 52 godziny /m-c

Wynagrodzenie 1508,00 zł brutto /m-c

Wymagania minimum; doświadczenie min. 5 lat na podobnym stanowisku,

Praca w godz. pomiędzy 7:00-15:00 do uzgodnienia – 52 godź./ miesiąc

Zakres obowiązków: Obsługa strony www  BIP. Zabezpieczenie danych z monitoringu, danych finansowo – księgowych w systemach programowych; wgrywanie aktualizacji programów Albit, magazyn. Wgrywanie certyfikatów. Archiwizacja danych z monitoringu, obsługa sieci „LAN”, wgrywanie i aktualizacja systemów, dbałość o certyfikaty oprogramowania i inne czynności zlecone.

OFERTA na powyższe stanowiska pracy ważna jest do dnia 28.12.2024 r.

KANDYDACI WINNI przesłać do 28.12.2024 swoje aplikacje drogą e-mailową sekretariat@tarnow.zp.gov.pl  lub na adres 33-100 Tarnów ul. Klikowska 101.

Proszę również załączyć podpisane własnoręcznie klauzule pozwalające na przetwarzanie danych osobowych poniżej załączone

Zatrudnienie jest możliwe do podjęcia od zaraz

Zakład Poprawczy w Tarnowie informuje, iż od dnia 01.01.2024 r. posiada wolne miejsca pracy na stanowisku: Archiwista w Zakładzie Poprawczym  w Tarnowie.

Zatrudnienie na podstawie: umowy zlecenie 38 godziny /m-c

Wynagrodzenie: 1102,00 zł /miesiąc

Zakres obowiązków: Gromadzenie, przechowywanie, klasyfikowanie, ewidencjonowanie oraz odpowiednie zabezpieczanie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej oraz prowadzenie jej pełnej ewidencji w archiwum zakładowym, oraz udostępnianie dokumentacji w razie potrzeby. Przekazywania materiałów archiwalnych do archiwum państwowego po upływie terminu ustalonego w obowiązujących przepisach.

WYMAGANIA:  Wykształcenie przynajmniej średnie i ukończony kurs kancelaryjno–archiwalny pierwszego stopnia. Znajomość stosowanych w przeszłości i obecnie systemów kancelaryjnych oraz znajomość przepisów kancelaryjno-archiwalnych i regulacji ogólnie obowiązujących dotyczących postępowania z dokumentacją,

OFERTA na powyższe stanowiska pracy ważna jest do dnia 28.12.2023 r.

KANDYDACI WINNI przesłać do 28.12.2023 swoje aplikacje drogą e-mailową sekretariat@tarnow.zp.gov.pl  lub na adres 33-100 Tarnów ul. Klikowska 101.

Proszę również załączyć podpisane własnoręcznie klauzule pozwalające na przetwarzanie danych osobowych poniżej załączone

Zatrudnienie od 01.01.2024.