Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe 2018

W poniższym załączniku zamieszczone zostało sprawozdanie finansowe Zakładu Poprawczego w Tarnowie na dzień 31.12.2018 r.


Sprawozdania finansowe 2019

W poniższym załączniku zamieszczone zostało sprawozdanie finansowe Zakładu Poprawczego w Tarnowie na dzień 31.12.2019 r.


Sprawozdania finansowe 2020

W poniższym załączniku zamieszczone zostało sprawozdanie finansowe Zakładu Poprawczego w Tarnowie na dzień 31.12.2020 r.


Sprawozdania finansowe 2021

W poniższym załączniku zamieszczone zostało sprawozdanie finansowe Zakładu Poprawczego w Tarnowie na dzień 31.12.2021 r.


Sprawozdania finansowe 2022

W poniższym załączniku zamieszczone zostało sprawozdanie finansowe Zakładu Poprawczego w Tarnowie na dzień 31.12.2022 r.