Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe 2018

W poniższym załączniku zamieszczone zostało sprawozdanie finansowe Zakładu Poprawczego w Tarnowie na dzień 31.12.2018 r.


Sprawozdania finansowe 2019

W poniższym załączniku zamieszczone zostało sprawozdanie finansowe Zakładu Poprawczego w Tarnowie


Sprawozdania finansowe 2020

W poniższym załączniku zamieszczone zostało sprawozdanie finansowe Zakładu Poprawczego w Tarnowie