Struktura organizacyjna

ADRES:

33-100 Tarnów ul.Klikowska 101 e-mail sekretariat@tarnow.zp.gov.pl. ,strona www – www.tarnow.zp.gov.pl 
Telefon 014/ 6300611, fax 014/ 6300611 wewn. 108

STRUKTURA ORGANIZACYJNA: 

DYREKTOR: 
STECHNIJ PAWEŁ

Siedziba : Tarnów ul.Klikowska 101 Tel. 014/ 6300611, fax 014/ 6300611 wewn. 104 e-mail sekretariat@tarnow.zp.gov.pl

DYREKTOR SZKOŁY:
BAUT JAREK

Siedziba : Tarnów ul.Klikowska 101 Tel. 014/ 6300612, w112, fax 014/ 6300611 wewn.108

KIEROWNIK INTERNATU:
RADLIŃSKI TOMASZ

Siedziba : Tarnów ul.Klikowska 101 Tel. 014/ 6300612 w 109, fax 014/ 6300611 wewn.108

KIEROWNIK WARSZTATÓW:
KULIG
MARIUSZ
Siedziba : Tarnów ul.Klikowska 101 Tel. 014/ 6300612 w115, fax 014/ 6300611 wewn.108

SEKRETARZ  ZAKŁADU : 
MIĘKINA BEATA

Siedziba : Tarnów ul.Klikowska 101 Tel. 014/ 6300611 w105, fax 014/ 6300611 wewn.108