Wycieczki branżowe

W ramach zpoznanania z nowymi technologiami wykorzystywanymi w przemyśle wychowankowie uczestniczą w wycieczkach branżowych.

Firma handlowo-usługowa Marcosta

Kalwaria Zebrzydowska

Targi budownictwa